Bjørn Seljestad style=

Bjørn Seljestad

President Medlemsansvarlig
Kjell John Hamre style=

Kjell John Hamre

Visepresident Past president Klubbmester
Torbjørn style=

Torbjørn

Sekretær Styremedlem
John Hedegaard-Larsen style=

John Hedegaard-Larsen

Kasserer
Ola Haga style=

Ola Haga

Styremedlem
Kjell Stuve style=

Kjell Stuve

Styremedlem